วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เที่ยวเหนือ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย มีความโดดเด่นในเรื่องความสวยงามของสถาปัตยกรรมและวิวทิวทัศน์อันงดงามรอบๆ วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกลอยอยู่รอบๆ วัดได้อย่างชัดเจน วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยพระอาจารย์อำนาจ โชติปาโล โดยได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านทางแดงเพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ศาสนาพุทธ บริเวณวัดตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาภูหินร่องกล้าและภูทับเบิกได้อย่างชัดเจน

 

สถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

สถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมีความโดดเด่นและสวยงามเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตร ซึ่งประดับประดาด้วยเครื่องเบญจรงค์ เครื่องประดับ ลูกปัด ลูกแก้ว กระเบื้องหลากสีสันอย่างสวยงาม อลังการ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ทำให้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น

มหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ 5 องค์เรียงกันอย่างสวยงาม

พระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ ภายในตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลวดลายปูนปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง

ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

หอระฆัง ประดิษฐานระฆังขนาดใหญ่ที่ใช้ตีระฆังเพื่อเรียกประชุมพระสงฆ์และสัญญาณการทำวัตรเช้า-เย็น

จุดชมวิว เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาภูหินร่องกล้าและภูทับเบิกได้อย่างชัดเจน

 

กิจกรรมที่น่าทำที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากมีความสวยงามของสถาปัตยกรรมและวิวทิวทัศน์ที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ทำมากมาย เช่น

ไหว้พระขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

ปฏิบัติธรรม เพื่อฝึกจิตใจให้สงบและได้เข้าใกล้พระพุทธศาสนามากขึ้น

ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาภูหินร่องกล้าและภูทับเบิกได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกลอยอยู่รอบๆ วัดได้อย่างสวยงาม

ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ เนื่องจากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว มหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ จุดชมวิว เป็นต้น

 

ข้อแนะนำในการท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง จึงควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทาง

ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อย เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ควรรักษามารยาทและความสงบภายในบริเวณวัด

ควรเก็บขยะให้มิดชิด เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาด