อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

 

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาสูง

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในเขตจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิด รวมไปถึงทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาและทะเลสาบ

 

ที่ตั้งและพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านมีพื้นที่ครอบคลุม 999.15 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีความสูงตั้งแต่ 400 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน

 

พืชพรรณและสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านอุดมไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง พบพืชหายากหลายชนิด เช่น ต้นสะเดาเทียม ต้นแปะจ๋าน ต้นเปราะหอม ต้นก่อตาน เป็นต้น ในส่วนของสัตว์ป่า พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 30 ชนิด เช่น เก้ง หมูป่า ลิง ค่าง กระแต ชะมด เป็นต้น นกมากกว่า 200 ชนิด เช่น นกเงือก นกยูง นกกาบบัว นกเป็ดน้ำ เป็นต้น และสัตว์เลื้อยคลานมากกว่า 40 ชนิด เช่น งู ตะกวด เต่า กบ เป็นต้น

 

สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้

อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม นักท่องเที่ยวสามารถล่องแพชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและป่าไม้ หรือจะเลือกพักค้างแรมบนแพก็ได้

น้ำตกห้วยแม่พริก น้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 20 เมตร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

น้ำตกห้วยแม่งัด น้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30 เมตร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ดอยแม่แนง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติ สูงประมาณ 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและป่าไม้ได้

ถ้ำภูม่อนกระต่าย เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ พบหินงอกหินย้อยที่สวยงาม

 

การเดินทาง

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ

 

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ เพื่อช่วยกันรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สรุป

 

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ควรค่าแก่การไปเยือน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางธรรมชาติมากมาย อย่าลืมเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป

ไม่มีหมวดหมู่